Hlídače zatížení EL-FI™ DCM

logo Emotron

EL-FI™ DCM je digitální hlídač zatížení, který měří zatížení přímo na přívodním kabelu k asynchronnímu motoru, tzn. že jako senzoru využívá tohoto motoru. Okamžitý výkon na hřídeli motoru se vyhodnocuje speciální metodou vyvinutou firmou EMOTRON, která zohledňuje jednak výkon motoru a také jeho ztráty. Výkon motoru je rovněž měřítkem zatížení poháněných zařízení.

Hlídač EL-FI™ DCM je určen k automatickému řízení čerpání. Je vhodný jak pro jednočerpadlové tak i pro dvoučerpadlové systémy, kde je využíváno jedné nebo dvou EL-FI™ DCM. Při dvoučerpadlové aplikaci je možno dva přístroje EL-FI™ DCM zapojit paralelně a umožnit tak nezávislý chod obou čerpadel včetně zobrazení sledovaných hodnot.

Stisknutím tlačítka AutoSet po dobu 3 sekund nastaví EL-FI™ DCM automaticky úrovně výstrahy a alarmu. Takto lze velmi efektivně a spolehlivě chránit čerpadlo například proti přetížení, chodu na sucho, kavitaci, zadření ložisek apod. Dále jsou zde k dispozici různé doplňkové funkce jako např. možnost zadávání úrovní hlídání.

Jednoduché ovládání EL-FI™ DCM pomocí membránové klávesnice a LCD displeje podstatně usnadňuje uživatelské nastavování. Parametry se zadávají pomocí MENU struktury.

K důležitým funkcím patří dva různé časy zpoždění, a to 1-170 s zpoždění reakce po zapnutí zařízení a 0,1-90 s zpoždění vybavení alarmového relé. Rovněž je možné zablokování klávesnice proti provádění změn neoprávněnou osobou. Na displeji je možné kromě výkonu rovněž zobrazit napětí nebo proud motoru.

Nejdůležitější výhody

Funkce AutoSet

Po dobu 3 sekund se měří aktuální zatížení, poté jsou automaticky nastaveny úrovně výstrahy a alarmu.

Tři v jednom

Hlídání maximálního zatížení s výstrahou, hlídání minimálního zatížení s výstrahou a hlídání max. a min. zatížení.

Alarm

Je aktivován od maximálního nebo minimálního zatížení.

Výstraha

Předem upozorňuje na možný alarm a tím omezuje výpadky provozu.

Připojení

Rychlé a jednoduché připojení přístroje s minimálními nároky na kabeláž. Motor je využíván jako senzor.

Komplexní ochrana

Hlídá a chrání motor, poháněné zařízení i technologický proces.

Měření zatížení

Měření okamžitého výkonu na hřídeli motoru speciální metodou vyvinutou firmou EMOTRON.

Dokumenty ke stažení

Microsoft PowerPoint Čerpadla - prezentace,  18. 3. 2018,  6.89 MB
Microsoft PowerPoint Ventilátory, dmychadla, kompresory - prezentace,  18. 3. 2018,  13.93 MB