Hlídače zatížení EMOTRON M20

logo Emotron

Hlídač zatížení Emotron M20 šetří váš čas proces a peníze. Ochrání vaše čerpadla a ostatní vybavení před poškozením a monitoruje nedostatky v efektivitě výrobního procesu. Výkon na hřídeli motoru je vyhodnocován speciální metodou a motor je zde využit jako senzor. Z čehož plynou snížené náklady na údržbu a instalaci, zvýšení životnosti a spolehlivosti zařízení.

Jedinečné monitorování výkonu na hřídeli

Emotron M20 využívá jedinečnou metodu sledování výkonu na hřídeli motoru. Výkon na hřídeli se počítá tak, že se změří příkon motoru a odečtou se ztráty motoru vypočtené s využitím unikátní a přesné metody. Výkon na hřídeli se na displeji zobrazuje v kW, HP, nebo v procentech jmenovitého výkonu. Výsledkem je přesná, lineární hodnota zatížení motoru v celém rozsahu zatížení. To umožňuje spolehlivější kontrolu než nelineární metody měření. Například měření proudu zjišťuje pouze odchylky při vysokých zatíženích motoru, kdežto fázový úhel je postačující pouze při nízkých zatíženích. Lineární metoda měření sleduje příkon,avšak zanedbává ztráty v motoru.

Přímá úměra s křivkou čerpadla

Dojde-li k přetížení nebo odlehčení, způsobenému například chodem čerpadla na sucho nebo kavitací, dochází také k odpovídajícím změnám v zatížení motoru a výkonu na hřídeli. Emotron M20 ihned detekuje tyto změny a vyhlašuje výstrahu nebo zastaví stroj, čímž předchází poškozením a prostojům. Podle požadavků vaší konkrétní aplikace můžete snadno stanovit úrovně maximálního a minimálního zatížení pro čerpadlo a motor. Na rozdíl od jiných metod měření může být takto měřený mechanický výkon využit pro potřeby strojních inženýrů nebo obsluhy čerpadel. Jedná se o známý pojem související s mechanickým zařízením či výrobním procesem a je přímo úměrný ke křivce čerpadla.

Motor jako senzor

Unikátní technika přístroje Emotron M20 je až geniálně jednoduchá - využívá motor jako svůj vlastní senzor. Tím zvyšuje spolehlivost a snižuje náklady na investice, instalaci a údržbu. Hlídač je možné instalovat do ovládacího panelu nebo rozvaděče na DIN lištu, což zaručuje minimální nároky na kabeláž a dobu instalace. Nejsou potřeba žádné mechanické ochrany proti přetížení, vnější snímače nebo přídavné kabely, není ani nutné zasahovat do potrubí nebo nosných držáků. Provozní stavy jsou neustále monitorovány a hlídač vysílá výstrahu nebo zastavuje motor a poháněné zařízení na přednastavených úrovních zatížení.

Nastavení během tří sekund

Můžete snadno nastavit úrovně pro výstrahu a zastavení dle požadavků vaší konkrétní aplikace. Pomocí jedinečné funkce Auto Set lze nastavit stisknutím jednoho tlačítka čtyři pracovní body hlídače Emotron M20 během pouhých tří sekund. Po stisknutí tlačítka Auto Set během normálního provozu jsou úrovně pro výstrahu a zastavení vypočteny automaticky na základě aktuálně naměřeného zatížení motoru.

Levná instalace a nulová údržba

Emotron M20 nabízí levnou instalaci. Kompaktní přístroje lze snadno nainstalovat do rozváděče vedle stykače motoru, motor je monitorován přímo pomocí proudového transformátoru. Nejsou potřeba žádné vnější snímače a nároky na kabeláž jsou minimální. U čerpadel tento monitor nahrazuje drahé a na údržbu náročné součásti systému, jako jsou například snímače průtoku, tlaku a teploty. U drtičů nejsou potřeba žádné bezpečnostní spojky, momentové jističe, koncové spínače ani bezpečnostní kolíky. Nejsou nutné mechanické zásahy do portubí nebo instalace nosných držáků pro umístění snímačů. Tím se výrazně snižuje doba a cena instalace. Dalšími výhodami přístroje Emotron M20 jsou vysoká spolehlivost a nízké náklady na údržbu, protože hlídač je polovodičové zařízení bez pohyblivých součástí a instaluje se mimo nepříznivý pracovní prostor. Monitorování bez snímačů také vylučuje nutnost čištění a mechanického seřizování snímačů.

Technické údaje

Díky dvěma výstupním relé, analogovému výstupu a displeji pro zobrazování zatížení a nastavování parametrů nabízí hlídač zatížení Emotron M20 moderní, multifunkční monitoring.

napájecí napětí 100-240 VAC / 380-500 VAC / 525-690 VAC
frekvence 50 Hz / 60 Hz
jmenovitý proud motoru Až 999 A pomocí proudového transformátoru
krytí IP20
osvědčení CE, UL, cUL
Další technické informace najdete v uživatelské příručce přístroje Emotron M20.

Dokumenty ke stažení

Adobe Reader Emotron M20 Manual r0 CZ.pdf,  5. 4. 2018,  0.61 MB
Adobe Reader Emotron M20 Manual r0 EN.pdf,  5. 4. 2018,  0.78 MB
Adobe Reader Emotron M20 Prospekt CZ.pdf,  5. 4. 2018,  3.10 MB
Adobe Reader Emotron M20 Zapojeni pro Eldroregulaci.pdf,  24. 5. 2018,  0.23 MB
Adobe Reader Emotron M20 Zapojeni pro 2-otackovy motor.pdf,  24. 5. 2018,  0.26 MB