Softstartéry EMOTRON MSF 2.0

logo Emotron

Rozběh elektrického motoru s sebou nese řadu problémů, jako například vysoké rozběhové proudy a mechanické namáhání. Což má za následek vysoké náklady na energii, instalaci a údržbu. Zatímco tradiční softstartéry jsou schopny si poradit s většinou běžných problémů při spouštění motoru, EMOTRON MSF 2.0 nabízí mnohem více.
Sekvence rozběhu a zastavení jsou optimalizovány. Zdokonalené metody brzdění zvyšují produktivitu. Vestavěná hlídací funkce chrání proces před nedostatečnou účinností, poškozením a prostoji. Snadná instalace a nastavování šetří Váš čas a peníze.
Navíc je EMOTRON MSF určen pro vybrané aplikace, což znamená optimalizovanou funkčnost přizpůsobenou vašim konkrétním potřebám.

Plynulé rozběhy snižují vaše náklady

Běžné softstartéry používají k regulaci rozběhu předdefinovaný napěťový rozběh. EMOTRON MSF 2.0 nepřetržitě kalkuluje aktuální moment motoru a reguluje jej dle požadavků aplikace. Tato takzvaná regulace výkonu zaručuje neobyčejně plynulý rozběh s konstantním zrychlením.
Regulace momentu znamená, že dochází k dalšímu snížení rozběhového proudu, a to až o dalších 30%.
Je tedy možno použít menší pojistky i kabely, a získat tak výhodu nižších nákladů na instalaci a energii. Plynulý rozběh vede také ke snížení mechanického namáhání, zlepšení regulace procesu a snížení nákladů na údržbu.

EMOTRON MSF 2.0

Elegantní zastavení - plynulé nebo rychlé

Pojem „elegantní zastavení” je přímo závislý na typu Vaší aplikace. V případě čerpadla je účelem pomalu snížit průtok, tak aby se předešlo hydraulickému rázu, zatímco pily z bezpečnostních a produktivních důvodů často vyžadují rychlé zastavení.
Softstartér EMOTRON MSF 2.0 je schopen stejně účinně splnit oba úkoly.
Při zastavování čerpadla můžete těžit ze stejného elegantního principu jako při rozběhu - lineárního zastavování s využitím regulace momentu. Již nikdy nebudete riskovat hydraulický ráz a není nutné žádné drahé vybavení, například motorové ventily.
Je-li však nutné rychlé zastavení, nabízí EMOTRON MSF účinné vestavěné brzdicí funkce. Díky tomu nejsou třeba drahé a prostorově náročné externí brzdy a ušetří vám to jak investiční náklady, tak náklady na údržbu.

Chraňte svůj proces a maximalizujte účinnost

Softstartér EMOTRON MSF 2.0 má vestavěný hlídač zatížení, který chrání váš stroj a proces před nákladnými prostoji, poškozeními vybavení a poruchami. Bezprostředně reaguje na zablokování drtiče, chod čerpadla na sucho nebo neúčinný provoz ventilátoru z důvodu ucpaného filtru.
To je dosaženo prostřednictvím neustálého monitorování výkonu na hřídeli motoru.
Jakákoliv odchylka od zvolených úrovní zatížení povede k varování nebo rychlému, nicméně plynulému zastavení. Můžete se spolehnout na účinný a spolehlivý provoz chráněný před poškozením zařízení a přerušením výroby z důvodu poruchy.

Rychlá a cenově výhodná instalace

Instalace jednotky EMOTRON MSF 2.0 je rychlá a cenově výhodná. Není třeba žádné další vybavení, které je obvykle nutné k doplnění funkcí softstartéru - stejnosměrné brzdy, ochranné relé motoru, relé pro výpadek síťového napájení, hlídače zátěže, měřiče, displeje nebo přepínače. Všechno, co potřebujete, je začleněno do jednotky EMOTRON MSF.
Také lze rychle a snadno programovat nastavení podle vašich potřeb. Naše příručky vám pomohou dosáhnout optimálního využití jednotky EMOTRON MSF ve vaší aplikaci.

Programovatelné vstupy zvyšují flexibilitu

EMOTRON MSF 2.0 má čtyři programovatelné vstupy, které nabízejí skvělou flexibilitu a rozšiřují funkčnost. Můžete například řídit směr otáčení ventilátoru tak, že naprogramujete dva vstupy pro rozběh doleva a doprava. Lze připojit signál externího alarmu, aby při výskytu problému zastavil motor. Pomocí programovatelných vstupů lze vybírat až čtyři různé parametry.

Všestranné možnosti komunikace

V mnoha aplikacích je softstartér jedním z několika regulačních zařízení. Aby bylo možné komunikovat mezi těmito zařízeními a např. velínem, poskytuje EMOTRON MSF 2.0 všestranné možnosti komunikace:

 • Sběrnicová komunikace (Profibus, DeviceNet, Ethernet)
 • Sériová komunikace (RS232, RS485, Modbus)
 • Analogové a digitální výstupy
Prostřednictvím komunikačních rozhraní je k dispozici několik procesních hodnot a parametrů systému. Lze je používat ve vašem řídicím systému, aby se dosáhlo optimální výkonnosti při minimálních nákladech.
 • Proud
 • Napětí
 • Výkon na hřídeli
 • Spotřeba energie
 • Účiník
 • Moment na hřídeli
 • Doba provozu
 • Tepelná kapacita motoru

Dokumenty ke stažení

Adobe Reader MSF 2.0 Prospekt CZE,  18. 3. 2018,  0.98 MB
Adobe Reader MSF 2.0 Prospekt ENG,  18. 3. 2018,  1.03 MB

Adobe Reader EMOTRON MSF 2.0 Manual CZE r2,  18. 3. 2018,  2.34 MB
Adobe Reader EMOTRON MSF 2.0 Manual ENG r2,  18. 3. 2018,  3.54 MB

Microsoft PowerPoint Čerpadla - prezentace,  18. 3. 2018,  6.89 MB
Microsoft PowerPoint Ventilátory, dmychadla, kompresory - prezentace,  18. 3. 2018,  13.93 MB